OSMO - 2K OLEJ NA DREVO (Pre profesionálov)

OSMO - 2K OLEJ NA DREVO (Pre profesionálov)

NOVINKA

OSMO - 2K OLEJ NA DREVO (Pre profesionálov) - Dvojzložkový olej na silno namáhané parketové a drevené podlahy v interiéri.

57,72 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Na ceste k nám (čoskoro skladom)

Výrobca: OSMO

Mám otázku

Charakteristika produktu

OSMO - 2K OLEJ NA DREVO je vysoko kvalitný matný dvojzložkový olej na báze prírodných olejov, bez obsahu rozpúšťadiel. Je určený na profesionálne použitie. Jeden náter vytvorí mikroporéznu priedušnú vrstvu, odolnú voči vínu, pivu, kole, káve, vode atď. – podľa DIN EN 12720 (predtým 68861 – 1 C). Vyschnutý náter je nezávadný pre ľudí, zvieratá a rastliny (odolný voči slinám a potu podľa DIN 53160).

Použitie:

 • parkety
 • masívne podlahy
 • vidiecke podlahy
 • palubovky
 • schody a pod.

Technické informácie

Výdatnosť: cca 40 - 50 m2/ l (1 náter na hladký, obrúsený povrch. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.)

Aplikácia

 • zmiešavací pomer - 100:12 (celé tužidlo + celý olej) - Dôkladne premiešajte!
 • aplikujte pomocou Dvojitej stierky / Profi stierky
 • zapracujte pomocou jednokotúčového stroja
 • pozrite si aplikačné video (nižšie)
 • pozorne si prečítajte technický list produktu


TECHNICKÝ LIST pdf

Odtiene

6100 bezfarebný 6111 biely 6112 striebornosivý
6100 bezfarebný 6111 biely 6112 striebornosivý
6114 grafit  6116 čerešňa 6118 svetlosivý
6114 grafit 6116 čerešňa 6118 svetlosivý
6119 natural 6141 havana 6143 koňak
6119 natural 6141 havana 6143 koňak
6164 tabak 6190 čierny  
6164 tabak 6190 čierny  

 

 

osmo logo 

Výrobca - Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Firma vznikla v roku 1878 ako predajca dreva a stavebných materiálov. Zásadný bol rok 1964 - založenie divízie pre nátery na drevo. Filozofiu firmy nachádzame v motte - slovo "form" nesie význam vysokého technického štandardu produktov, zatiaľčo "farbe" znamená bezpečnosť a ekologickú nezávadnosť náterov na drevo.

OSMO kladie veľký dôraz na výskum a vývoj. Podstatná časť sortimentu je vyrábaná technologickým spracovaním prírodných surovín. Firma získala uznanie v podobe vysoko relevantných certifikátov - napr. EN 71.3 (vhodné pre detské hračky), DIN 53160 (odolné voči potu a slinám), DIN EN ISO 9001:2000 (kvalitný manažment riadenia výroby) a 14001 (ekologické manažérske systémy).

V Nemecku má firma viac ako 2 500 distribútorov - svedčí to o dopyte po kvalitných produktoch OSMO. 

osmocolor.sk

Produkt 1: Zložka A
H vety: EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov., EUH 211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
P vety: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom., P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
***: ----------
Produkt 2: Tužidlo
Výstražné_slovo: Pozor
Výstražný_piktogram: Dráždivé
H-vety: H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H332 Škodlivý pri vdýchnutí., H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Obsahuje_: Hexametylén 1,6-diizokyanátový homopolymér hexametylén 1,6-diizokyanát.
P-vety: P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P405 Uchovávajte uzamknuté., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Odporúčame dokúpiť

 • OSMO - TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINÁL - AKCIA

  OSMO - TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL je ideálny na ochranu všetkých...

  3 l za cenu 2,5 l

  117,84 € s DPH

  Dostupnosť: Skladom

 • OSMO - FLOORXCENTER

  OSMO - FLOORXCENTER je vhodný na čistenie, starostlivosť a oživenie...

  974,35 € s DPH

  Skladové číslo: 140 00 240
  Dostupnosť: Na objednávku cca 2 týždne

 • OSMO - DVOJITÁ STIERKA 270 mm

  OSMO - DVOJITÁ STIERKA 270 mm k rovnomernému nanášaniu OSMO náterov.

  41,41 € s DPH

  Skladové číslo: 140 00 187
  Dostupnosť: Na objednávku cca 2 týždne

 • OSMO - PROFI STIERKA 500 mm

  OSMO - PROFI STIERKA 500 mm slúži pre rovnomerné nanášanie OSMO...

  151,44 € s DPH

  Skladové číslo: 140 00 100
  Dostupnosť: Na objednávku cca 2 týždne

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info