OSMO drevostavba roku 2017 - exteriér - súťaž

HLASOVANIE VEREJNOSTI - OSMO DREVOSTAVBA ROKU 2017 EXTERIÉR

Priatelia,

do súťaže boli vybrané tri stavby splňujúce kritéria odbornej komisie. Zahlasujte za tú stavbu, ktorá sa Vám najviac páči. 

Ďakujeme!

 

STAVBA č. 1 - Rodinný zrub

stavba-cislo-1

 

stavba-cislo-1a

Prihlasovateľ - Pavol Bacúšan

Realizátor stavby / Architekt - Ľuboš Klimko

Ochranná olejova lazúra 702 + UV 420 Exteriér / Interiér Tvrdý voskový olej bezfarebný 3032

 

STAVBA č. 2 - Rodinný dom

stavba-c2

stavba-c2a

stavba-c2b

stavba-c2c

Prihlasovateľ - Peter Sciranka

Realizátor stavby / Architekt - Peter Sciranka

Ochranná olejová lazúra 706 dub

 

STAVBA č. 3 - Zrubový dom T&T Sihelné

stavba-c3

stavba-c3a

stavba-c3b

stavba-c3c

Prihlasovateľ - Pavol Tomovčík

Realizátor stavby / Architekt - Zruby T&T-Drevodom Námestovo

OSMO Ochranný olej 420 UV

 

HLASOVACÍ FORMULÁR

Informácie o súťaži

 

osmo-sutaz

Zdroj: Permakultúrna ekofarma - NED Malá Lehota, www.drevstavslovakia.sk

 

RENOJAVA s.r.o. organizuje súťaž OSMO drevostavba roku 2017 v Slovenskej republike s cieľom prezentovať OSMO nátery vyrobené na prírodnej báze ako jednu z najlepších alternatív povrchovej ochrany dreva.

Drevostavbou sa pre potreby súťaže rozumie stavba, v ktorej sú hlavné exteriérové pohľadové časti konštruované z dreva a natreté nátermi OSMO. Podmienkou je tiež kompletizácia stavby vykonaná do konca roku 2017, prípadne ukončená rekonštrukcia v roku 2017. Zaradenie drevostavby do hodnotiacich kôl – odborného hodnotenia i hodnotenia verejnosťou – schvaľuje hodnotiaca komisia súťaže v zmysle kritérií súťaže.

Drevostavbu je možné elektronicky prihlásiť do súťaže na adrese www.osmocolor.sk/osmo-drevostavba-roku-2017
Prihlášku do súťaže môže zaslať architekt, projektant, realizátor, investor alebo majiteľ stavby. Jedna stavba môže byť prihlásená do súťaže iba jedným prihlasovateľom (t.j. ak by nastala situácia, že do súťaže by rovnakú stavbu chcel prihlásiť aj majiteľ stavby aj architekt, je to na dohode strán, kto stavbu prihlási aby bola splnená podmienka jedného prihlasovateľa jednej stavby). Prihlasovací formulár vyžaduje okrem základných údajov aj krátky popis stavby, aké nátery OSMO boli použité a minimálne 1 fotografiu stavby.

Súťaž je rozdelená na dve časti.

 1. časť – hodnotenie odbornej poroty
  1. kritéria odbornej poroty vychádzajú z komplexnej stavebno-architektonickej štúdie drevostavby
  2. hodnotiaca komisia
   1. Prof. Ing. Jozef ŠTEFKO, PhD – vedúci katedry drevených stavieb Drevárska fakulta Technickej univerzity Zvolen
   2. Doc. Ing. Ján KANÓCZ, CSc – Dekan Fakulta umení Technickej univerzity Košice
   3. Ing. Igor PATRÁŠ – konateľ spoločnosti twd SK s.r.o. Banská Bystrica, šéfredaktor časopisu Drevársky/Dřevařský magazín
   4. Ing. František JAŠ, CSc – konateľ spoločnosti RENOJAVA s.r.o. Prešov
   5. Mgr. Viktor GULIČ – obchodný zástupca RENOJAVA s.r.o./OSMOCOLOR.SK
  3. každý člen komisie disponuje 10 bodmi, ktorými boduje drevostavbu
  4. každej drevostavbe môže udeliť body od najnižšieho hodnotenia (0 bodov) po najvyššie hodnotenie (10 bodov)
  5. hodnotenie odbornej komisie je založené na bodovaní, víťaza určuje najvyšší počet bodov pridelených drevostavbe od všetkých piatich hodnotiacich členov komisie
  6. najvyšší počet bodov, ktoré môže drevostavba získať je 50
  7. v prípade rovnosti hlasov v prvom kole rozhodne druhé kolo, do ktorého postúpia tie drevostavby, ktoré získali najvyšší počet bodov a sú si bodovo rovné
  8. víťaz – zástupca víťaznej stavby – získava
   1. nákupný poukaz v hodnote 500 EUR na nákup v RENOJAVA s.r.o.
   2. reportáž o víťaznej drevostavbe v Drevárskom / Dřevárskom magazíne
 2. časť - hodnotenie verejnosti
  1. hlasuje verejnosť
  2. unikátnosť hlasov je zabezpečená tým, že každý hlasujúci musí uviesť meno a telefónne číslo, pričom telefónne číslo sa nesmie opakovať
  3. hlasovanie verejnosti prebieha prostredníctvom formulára na internetovej adrese www.osmocolor.sk
  4. z hlasujúcich sa žrebovaním vyberie víťaz
  5. víťaz z hlasujúcich za verejnosť získa nákupný poukaz 100 EUR na nákup produktov OSMO cez eshop www.osmocolor.sk
  6. zástupca víťaznej stavby získa nákupný poukaz na 200 EUR na nákup produktov OSMO cez eshop www.osmocolor.sk

 

Časový rámec súťaže


Prihlasovanie stavieb od 30. 1. do 28. 2. 2018 - úspešne prebehlo

Hlasovanie verejnosti od 5. 3. do 19. 3. 2018 - v procese

Termín žrebovania – hlasovanie verejnosti 22. 3. 2018

Vyhlásenie víťaza súťaže – hodnotenie odbornej poroty 27. 3. 2018

 

Akékoľvek otázky k súťaži – info@renojava.sk

 

Prihlasovací formulár pre drevostavbu

osmo-instagram

osmo-facebook

Táto stránka používa cookies. Viac info

Prihlásenie